Видання

Палацово-парковий ансамбль гетьмана України Кирила Розумовського

Анотація: У брошурі розкрито історію розбудови Батурина та палацово-паркового ансамблю від часів Кирила Розумовського до його відродження у 2002-2008 рр. Яскраві ілюстрації доповнюють інформативний матеріал. Текст брошури подано українською та англійською мовами. Бібліографічний опис: Палацово-парковий ансамбль гетьмана України Кирила Розумовського / Фурсова Ю. В.: Нац. істор.-культ. заповідник «Гетьманська столиця». – Мена, ТОВ «ДОМІНАНТ», 2020. – 12 с.

right-icon

Батуринська старовина

Анотація: У сьомий випуск збірки наукових праць увійшли статті вітчизняних і зарубіжних фахівців, частково оприлюднені під час проведення XV Батуринських читань, присвячених 350-й річниці обрання гетьманом України Дем’яна Ігнатовича та 25-й річниці створення НІКЗ «Гетьманська столиця». Бібліографічний опис: Батуринська старовина: зб. наук. пр. / Н. Б. Реброва (гол. ред.), О. Б. Коваленко (заст. гол. ред.), Л. Г. Кіяшко (відп. секр.) [та ін.]; Нац. істор.-культ. заповідник «Гетьманська столиця», Нац. ун-т «Чернігів. Колегіум» ім. Т. Г. Шевченка, Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Вип. 7 (11). – К.: ТОВ «Видавничий дім «АртЕК», 2019. – 232 с.

right-icon

Батуринська старовина

Анотація: У шостому випуску збірки наукових праць «Батуринська старовина», присвяченому 340-й річниці об’єднання України під владою гетьмана Івана Самойловича, увійшли наукові праці вітчизняних і зарубіжних фахівців, частково оприлюднені під час проведення XIV Батуринських читань. Бібліографічний опис: Батуринська старовина: зб. наук. пр. / Н. Б. Реброва (гол. ред.), О. Б. Коваленко (заст. гол. ред.), Л. Г. Кіяшко (відп. секр.) [та ін.]; Нац. істор.-культ. заповідник «Гетьманська столиця», Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Вип. 6 (10). – Ніжин: ПП Лисенко М. М., 2017. – 192 с.

right-icon

Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця»

Анотація: У брошурі подається інформація про пам’ятки архітектури та пам’ятки садово-паркового мистецтва, про скульптурні композиції на території міста; про урочисті події, які проводяться кожного року в гетьманській столиці; звертається увага і до експозиційної діяльності Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця». Увазі читачам представлено понад 30 кольорових ілюстрацій. Інформація подана українською та англійською мовами. Бібліографічний опис: Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця» / Реброва Н. Б., Кіяшко Л. Г., Сердюк Н. Ф.: Нац. істор.-культ. заповідник «Гетьманська столиця». – Чернігів, 2016. – 12 с.

right-icon

Петро Іванович Прокопович

Анотація: У збірнику подаються матеріали про видатного українського бджоляра, основоположника раціонального бджільництва, педагога, науковця П.І. Прокоповича. Більшість матеріалів вперше вводиться в науковий обіг. Бібліографічний опис: Петро Іванович Прокопович: зб. док. і матер. / упор.: Реброва Н. Б., Кіяшко Л. Г., Огієвська Р. І. [та ін.]: Мін-во культури України, Нац. істор.-культ. заповідник «Гетьманська столиця». – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2016. –100 с.

right-icon

Лікарня гетьманської столиці

Анотація: Видання містить основні відомості з історії виникнення, становлення та розвитку «Гетьманської лікарні»ю – збудованої гетьманом України К. Г. Розумовським в м. Батурин на Чернігівщині. Читач довідається про проект першої медичної реформи в Україні, про перших лікарів і про долю і роль лікарні в період приказної, земської та радянської медицини, про внесок окремих лікарів в медичну науку та практику. Окремий інтерес представляють дані щодо стану здоров’я та захворюваності населення. Бібліографічний опис: Лікарня гетьманської столиці (з історії зародження та розвитку лікарні, відкритої гетьманом К. Г. Розумовським у м. Батурин – столиці чотирьох гетьманів України) [Монографія] / Нікітін В. Г., Терех М. І.: Мін-во культури України, НІКЗ «Гетьманська столиця». – Ніжин: ПП Лисенко М. М., 2016. – 252 с.

right-icon

Путівник. Батурин

Анотація: Даний путівник є туристичним провідником по Батурину. Подано історичні факти гетьманської столиці Батурина від появи перших людей на території міста по сьогоднішні дні, понад 100 фотографій та ілюстрацій. Книга також містить поради, які допоможуть зробити подорож легкою та комфортною. Бібліографічний опис: Путівник. Батурин / Реброва Н. Б. [та ін.]. – К.: Богдана, 2014. – 104 с.: іл.

right-icon

Батуринська старовина: Збірник наукових праць

Анотація: У збірнику опубліковані наукові праці вітчизняних фахівців, присвячених 285-й річниці з дня народження К.Г. Розумовського та 20-й річниці створення Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця». Бібліографічний опис: Батуринська старовина: Збірник наукових праць / Відп. ред. Н. Б. Реброва. – Чернігів: Десна Поліграф, 2014. – Вип. 4(8). – 164 с.

right-icon

Музей археології Батурина

Анотація: В брошурі коротко йдеться про результати археологічних досліджень Батурина впродовж 1995 – 2008 рр., що висвітлюють історію міста від найдавніших часів й до трагічної загибелі гетьманської столиці на початку листопада 1708 р. Текстовий матеріал яскраво доповнюють ілюстративні матеріали з експозиції Музею археології. Інформація подана українською та англійською мовами. Бібліографічний опис: Музей археології Батурина / Саєнко Н. А.: Нац. істор.-культ. заповідник «Гетьманська столиця». – Чернігів, 2013. – 12 с.

right-icon

Батурин: сторінки історії

Анотація: Збірник документів та матеріалів, в якому представлено багатовікову історію Батурина та повсякденне життя його мешканців. Опубліковано історичні джерела, які були виявлені в архівосховищах, музеях та бібліотеках Києва, Чернігова, Сум, Батурина, Бахмача, Москви та Санкт-Петербурга. Більшість з них вперше уводиться до наукового обігу. Бібліографічний опис: Батурин: сторінки історії: Збірник наукових документів і матеріалів / Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка та ін.; Редколегія: О.Б. Коваленко та ін. – Вид. 2-е, доповнене. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2012. – 882 с., 30 іл.

right-icon

Батуринська старовина

Анотація: В даний збірник увійшли матеріали ХІ Батуринських читань «Монастирі як релігійні, культурно-освітні та господарські осередки доби Гетьманщини». Бібліографічний опис: Батуринська старовина: Збірник наукових праць / Відп. ред. Н. Б. Реброва. – Чернігів: Десна Поліграф, 2012. – Вип. 3(7). – 120 с.

right-icon

Батурин: історія в пам’ятках

Анотація: Даний путівник – це спроба показати загалу найцікавіші величезні потенційні можливості Батурина, які практично не використовуються. На основі опрацювання широкого комплексу джерел, спираючись на результати дослідницьких розвідок і натуральних обстежень, висвітлюється еволюція численних пам’яток Батурина – від давньоруської доби до часів Гетьманщини. Бібліографічний опис: Батурин: історія в пам’ятках: Путівник Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» / Реброва Н. Б. та ін. – Друге видання, перероблене та доповнене. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2012. – 112 с.

right-icon

Родина Кирила Розумовського

Анотація: Брошура розкриває історію родини гетьмана України К.Розумовського у ХVІІ-ХІХ ст., зв’язок родини з Батурином та європейськими державами. У виданні використані репродукції художніх творів з фондової колекції заповідника «Гетьманська столиця», приватних колекцій, інших музейних закладів світу, а також світлини сучасних об’єктів заповідника, пов’язаних з родиною Розумовських. Видано українською та англійською мовами. Бібліографічний опис: Родина Кирила Розумовського / Цапко Ю. В.: Нац. істор.-культ. заповідник «Гетьманська столиця». – Чернігів, 2012. – 12 с.

right-icon

Гетьман Іван Мазепа

Анотація: В брошурі розкрито основні віхи біографії видатного гетьмана України, його Батуринський період життя, меценатську діяльність. В якості ілюстрацій використано матеріали з фондової колекції Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця», світлини об’єктів заповідника та Новгород-Сіверщини, з якими пов’язана постать Івана Мазепи. Бібліографічний опис: Гетьман Іван Мазепа / Сушко Н. М.: Нац. істор.-культ. заповідник «Гетьманська столиця». – Чернігів , 2012. – 12 с.

right-icon

Андрій Розумовський

Анотація: Брошура розповідає про біографію одного з синів гетьмана України К.Розумовського – Андрія Розумовського, його зв’язок з Батурином та дипломатичну діяльність у європейських державах. Особливий акцент зроблено на ниві меценатської діяльності Андрія Кириловича в царині музики. У виданні використані репродукції художніх творів з фондової колекції заповідника «Гетьманська столиця», інших музейних закладів світу, а також світлини сучасних об’єктів заповідника, пов’язаних з родиною Розумовських. Буклет видано українською та англійською мовами. Бібліографічний опис: Андрій Розумовський / Кіяшко Л. Г.: Нац. істор.-культ. заповідник «Гетьманська столиця». – Чернігів, 2012. – 12 с.

right-icon

Батуринська старовина

Анотація: Черговий випуск збірника наукових праць «Батуринська старовина» впорядковано за результатами роботи Міжнародної наукової конференції «Батурин та його роль в історії Української козацької держави», присвяченої 300-літтю трагічної загибелі гетьманської столиці. На підставі писемних і речових джерел, археологічних матеріалів, значна частина яких уперше запроваджується до наукового обігу, висвітлено широке коло проблем, пов’язаних з історією Батурина й Лівобережної України в цілому. Бібліографічний опис: Батуринська старовина: Збірник наукових праць. Вип. 2(6) / Відп. ред. О.Б. Коваленко. – Чернігів: Видавництво «Десна Поліграф», 2011. – 124 с.

right-icon

Україна Гетьманська в образах сучасних українських художників

Анотація: Фотоальбом-каталог «Україна Гетьманська» – це перша цілеспрямована спроба представити загалу фондову колекцію Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця», який започатковує серію каталогів фондового зібрання. Пропонована праця підготовлена з метою популяризації фондової колекції НІКЗ «Гетьманська столиця» – друковане видання «відкриває двері» для широкого використання музейного фонду. Для створення каталогу було відібрано 32 живописних полотна, 13 графічних робіт та 6 скульптур видатних і відомих майстрів старшого покоління й молодих талановитих митців з усіх регіонів України. Бібліографічний опис: Україна Гетьманська в образах сучасних українських художників / Упор. Н. Б. Реброва, І. М. Матущак [та ін.]: Нац. істор.-культ. заповідник «Гетьманська столиця» – Чернігів, 2011. – 52 с., 51 іл. – Серія: «Колекція Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця».

right-icon

Батуринська старина

Анотація: Збірник статей «Батуринська старина» присвячений 70-річчю від дня народження кандидата філологічних наук, краєзнавця Віктора Миколайовича Бондаренка. На підставі нововиявлених матеріалів, значна частина яких уперше запроваджується до наукового обігу, висвітлено розвиток Батурина та його околиць, який хронологічно охоплює минуле краю від X до XX ст. У виданні збережено лексичні та правописні особливості авторського тексту. Бібліографічний опис: Батуринська старина: збірник статей Віктора Бондаренка / Упор. Ю. А. Блажко, Л.Г. Кіяшко. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2011. – 168 с.

right-icon

Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця»

Анотація: У брошурі надані історичні довідки про всі пам’ятки історії, архітектури, культури, археології і природи гетьманської столиці – Батурина. Доповнюють текстовий матеріал яскраві ілюстрації. Інформація подана українською та англійською мовами. Бібліографічний опис: Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця» / Сердюк Н. Ф.: Нац. істор.-культ. заповідник «Гетьманська столиця». – Чернігів, 2007, 2010. – 12 с.

right-icon

Палацово-парковий ансамбль гетьмана України Кирила Розумовського

Реброва Н. Б.: Нац. істор.-культ. заповідник «Гетьманська столиця». – Чернігів, 2010. – 12 с.

right-icon

Будинок Генерального судді В. Кочубея

Анотація: У брошурі подається інформація про єдину збережену архітектурну пам’ятку ХVІІ ст. на території Батурина, про її будівництво, про її власників та сучасне використання. Представлено ряд кольорових ілюстрацій. Інформація подана українською та англійською мовами. Бібліографічний опис: Будинок Генерального судді В. Кочубея / Реброва Н. Б., Домашенко А. А.: Нац. істор.-культ. заповідник «Гетьманська столиця». – Чернігів, 2010. – 12 с.

right-icon

Батурин: сторінки історії

Анотація: Збірник документів і матеріалів являє собою перше археографічне видання, в якому відтворено багатовікову історію Батурина. На сторінках книги вміщено історичні джерела, виявлені в архівосховищах, музеях та бібліотеках Києва, Чернігова, Сум, Батурина, Бахмача, Москви й Санкт-Петербурга, переважна більшість уперше запроваджується до наукового обігу. Бібліографічний опис: Батурин: сторінки історії: Збірник наукових документів і матеріалів / Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка та ін.; Редколегія: О.Б. Коваленко та ін. – Чернігів: КП «Видавництво «Чернігівські обереги», 2009. – 786 с.,30 іл.

right-icon

Цитадель Батуринської фортеці

Анотація: Резиденція гетьманів Лівобережної України з комплексом громадських, службових, житлових та господарських будівель і споруд впродовж 1669-1708 рр. розташувалася у м. Батурині, на території невеликої внутрішньої цитаделі Батуринської фортеці. У брошурі коротко надана інформація про відтворені в 2008 р. об’єкти, що розташовані на своїх історичних місцях. Текстовий матеріал доповнений ілюстраціями. Здійснено переклад на англійську мову. Бібліографічний опис: Цитадель Батуринської фортеці / Кербут Т. В., Реброва Н. Б.: Нац. істор.-культ. заповідник «Гетьманська столиця». – Чернігів, 2009. – 12 с.

right-icon

Палацово-парковий ансамбль гетьмана України Кирила Розумовського

Реброва Н. Б.: Нац. істор.-культ. заповідник «Гетьманська столиця». – Чернігів, 2009. – 12 с.

right-icon

Музей археології Батурина

Анотація: В брошурі коротко йдеться про результати археологічних досліджень Батурина впродовж 1995-2008 рр., що висвітлюють історію міста від найдавніших часів й до трагічної загибелі гетьманської столиці на початку листопада 1708 р. Бібліографічний опис: Музей археології Батурина / Олефіренко Н. А.: Нац. істор.-культ. заповідник «Гетьманська столиця». – Чернігів, 2009. – 12 с.

right-icon

Батурин: історія в пам’ятках

Анотація: У путівнику висвітлюється еволюція численних пам’яток Батурина – від давньоруської доби до часів Гетьманщини. Бібліографічний опис: Батурин: історія в пам’ятках: Путівник Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» / Реброва Н. Б. та ін. – Ніжин: ТОВ «Аспект-Поліграф», 2008. – 112 с.

right-icon

Батуринська старовина

Анотація: Збірник наукових праць «Батуринська старовина», присвячений 300-річчю трагічної загибелі гетьманської столиці, містить студії дослідників України, Канади, Росії, Швеції та Італії. На підставі нововиявлених та маловідомих документів, зокрема археологічних артефактів, значна частина яких уперше запроваджується до наукового обігу, у книзі висвітлено розвиток Батурина за ранньомодерної доби в контексті історії Української козацької держави. Бібліографічний опис: Батуринська старовина. Збірник наукових праць, присвячений 300-літтю Батуринської трагедії / Упорядник В.Коваленко. – К.: Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – 512 с.; іл.

right-icon

Батуринські читання. 2007: Збірник наукових праць

Анотація: Збірник містить матеріали наукової конференції «Козацька старшина кінця XVII – першої половини XVIII ст.», присвяченої 335-й річниці від дня народження Пилипа Орлика. На підставі широкого кола джерел, значна частина яких вперше запроваджується до наукового обігу, висвітлено багатогранну діяльність української козацької старшини – національної еліти доби Гетьманщини. Бібліографічний опис: Батуринські читання. 2007: Збірник наукових праць / За ред. О. Б. Коваленка та ін. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. – 304 с.

right-icon

Будинок Генерального судді В. Кочубея

Реброва Н. Б., Домашенко А. А.: Нац. істор.-культ. заповідник «Гетьманська столиця». – Чернігів, 2007. – 12 с.

right-icon

Матеріали науково-практичної конференції «Культурно-релігійний розвиток Гетьманщини кінця XVII – початку XVIII століття»

Матеріали науково-практичної конференції «Культурно-релігійний розвиток Гетьманщини кінця XVII – початку XVIII століття». – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006. – 230 с.

right-icon

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 295-ї річниці з дня смерті гетьмана України Івана Мазепи та 10-річчя заповідника «Гетьманська столиця»

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 295-ї річниці з дня смерті гетьмана України Івана Мазепи та 10-річчя заповідника «Гетьманська столиця». – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006. – 188 с.

right-icon

Дивосвіт Батурина

Анотація: Про Батурин – його історію, чарівну природу багато написано й опубліковано… Дане видання – це спроба поєднати історію та природу цього краю, його мальовничі краєвиди, ознайомити туристів, істориків, краєзнавців із таємницями Батурина та прилеглих його територій. Бібліографічний опис: Дивосвіт Батурина: Путівник державного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» / Під заг. ред. Н.Б. Ребрової. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006. – 80 с.

right-icon

Матеріали науково-практичної конференції «Видатні діячі Батуринського краю», присвяченої 230-й річниці з дня народження Петра Івановича Прокоповича

Матеріали науково-практичної конференції «Видатні діячі Батуринського краю», присвяченої 230-й річниці з дня народження Петра Івановича Прокоповича. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2005. – 144 с.

right-icon

Дивосвіт історії і природи Батурина

Дивосвіт історії і природи Батурина / Дробязко Н. В., Реброва Н. Б., Карпенко Ю. О., Графін М. В., Додашева Т. Г. – Чернігів, 2004. – 84 с.

right-icon

Батуринська старовина

Анотація: У восьмий випуск збірки наукових праць увійшли статті вітчизняних і зарубіжних фахівців, частково оприлюднені під час проведення XVІ Батуринських читань, присвячених 350-й річниці започаткування гетьманської столиці в Батурині. Бібліографічний опис: Батуринська старовина: зб. наук. пр. / Н. Б. Реброва (гол. ред.), О. Б. Коваленко (заст. гол. ред.), Л. Г. Кіяшко (відп. секр.) [та ін.]; Нац. істор.-культ. заповідник «Гетьманська столиця», Нац. ун-т «Чернігів. Колегіум» ім. Т. Г. Шевченка, Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Вип. 8 (12). – Чернігів: SCRIPTORIUM. 2020. – 224 с.

right-icon

Каса