Безкоштовні відвідування

Дні відкритих дверей на 2024 рік

Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця» оголошує Днями відкритих дверей на об’єктах заповідника:

– територія Цитаделі Батуринської фортеці,

– парк «Кочубеївський»,

– парк біля палацу Кирила Розумовського:

18 квітня – до Дня пам’яток історії та культури;

18 травня – до Міжнародного дня музеїв;

01 червня – до Дня захисту дітей;

13 листопада – до Дня пам’яті Батурина.

З метою популяризації Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця», представлення широкому загалу відвідувачів музейних зібрань, створення його позитивного іміджу та відповідно до листа Міністерства культури України за № 6710/61-14 від 08.01.2014 «Про День відкритих дверей», в рамках Дня відкритих дверей встановлено безкоштовне відвідування вказаних об’єктів для всіх категорій громадян.

*Відвідування – безкоштовно, екскурсії проводяться на загальних підставах.

Право безкоштовно відвідувати об’єкти

       Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця»  мають:

  1. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

Підстава: п. 11 постанови КМУ «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту і матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» від 05.04.1994 №226 (за наявності посвідчення, яке дає право на безоплатне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв).

  1. Діти дошкільного віку

Підстава: ч.2 ст. 8 Закону України «Про культуру» (діти дошкільного віку, учні, студенти, пенсіонери, інваліди мають право на відвідування державних та комунальних закладів культури, позашкільних закладів освіти галузі культури на пільгових умовах, передбачених законодавством). Стаття  20  Закону України «Про охорону дитинства» (з метою сприяння соціальному, духовному, моральному благополуччю, всебічному здоровому розвитку дитини держава забезпечує їй безкоштовний доступ до національних духовних та історичних цінностей, досягнень світової культури шляхом надання можливості користування бібліотечними фондами, виставковими залами, музеями тощо).

Документи: свідоцтво про народження (діти дошкільного віку – до 6 років)

  1. Особи з інвалідністю І-ІІ групи

Підстава: ст. 34 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21 березня 1991 року № 875-XII (місцеві органи виконавчої влади зобов’язані забезпечувати особам з інвалідністю необхідні умови для вільного доступу і користування культурно-видовищними закладами і спортивними спорудами, для занять фізкультурою і спортом. Особи з інвалідністю користуються переліченими послугами безплатно або на пільгових умовах згідно з рішеннями органів місцевого самоврядування за участю громадських організацій осіб з інвалідністю).

Документи: пенсійне посвідчення та/або довідка МСЕК.

  1. Ветерани Другої світової війни, учасники бойових дій, сім’ї загиблих військовослужбовців

Підстава: ст.3 Угоди про взаємне визнання пільг і гарантій для учасників та осіб з інвалідністю Другої світової  війни, учасників бойових дій на території інших держав, сімей загиблих військовослужбовців від 15 квітня 1994 року; ратифіковано Україною 26.04.1996 року (дані категорії осіб мають право на надання пільг при відвідуванні культурно-просвітніх установ у порядку, передбаченому Стороною перебування).

До членів сімей загиблих військовослужбовців належать батьки, діти, дружина (чоловік) загиблого.

Документи: посвідчення учасника бойових дій; документ, що підтверджує належність до членів сім’ї загиблого військовослужбовця (пенсійне посвідчення, довідки тощо).

  1. Працівники музеїв та заповідників, члени Міжнародної ради музеїв (ICOM)

Підстава: ст. 25, 28 Закону України «Про музеї і музейну справу» від 29 червня 1995 року № 249 (працівники музеїв мають право на безкоштовне користування довідково-інформаційною, бібліотечною і архівною базами музеїв України та відвідування музейних закладів).

Документи: посвідчення працівника відповідного закладу, посвідчення члена ICOM.

За умови пред’явлення документа, що засвідчує належність до вказаної  категорії громадян.

Примітка 2. Безкоштовний вхід (кожний вівторок останнього тижня місяця) на території:  територія Цитаделі Батуринської фортеці, парк «Кочубеївський», парк біля палацу Кирила Розумовського особам з інвалідністю І та ІІ груп, дітям дошкільного віку, учням середніх спеціальних навчальних закладів, студентам вузів, військовослужбовцям строкової служби, пенсіонерам,ветеранам Другої світової війни, учасникам бойових дій за пред’явленням документів, що засвідчують належність до вказаної категорії громадян

Підстава: наказ Міністерства культури та інформаційної політики України №2302 від 13.11.2020 року «Про реалізацію права на відвідування підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики України, на пільгових умовах».

Каса