English French German Russian Ukrainian
Tools
Субота, 04 квіт. 2020


Право безкоштовно відвідувати об’єкти  НІКЗ "Гетьманська столиця"  мають:

Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

Підстава: п. 11 постанови КМУ «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту і матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» від 05.04.1994 №226 (за наявності єдиного квитка, який дає право на безоплатне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв).

Діти дошкільного віку

Підстава: ч.2 ст. 8 Закону України «Про культуру» (діти дошкільного віку, учні, студенти, пенсіонери, інваліди мають право на відвідування державних та комунальних закладів культури, позашкільних закладів освіти галузі культури на пільгових умовах, передбачених законодавством). Стаття  20  Закону України "Про охорону дитинства" (з метою сприяння соціальному, духовному, моральному благополуччю, всебічному здоровому розвитку дитини держава забезпечує їй безкоштовний доступ до національних духовних та історичних цінностей, досягнень світової культури шляхом надання можливості користування бібліотечними фондами, виставковими залами, музеями тощо).

Документи: свідоцтво про народження (діти дошкільного віку – до 6 років)

Інваліди І-ІІ групи

Підстава: ст. 34 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 року № 875 (місцеві органи виконавчої влади зобов'язані забезпечувати інвалідам необхідні умови для вільного доступу і користування культурно-видовищними закладами і спортивними спорудами, для занять фізкультурою і спортом. Інваліди користуються переліченими послугами безплатно або на пільгових умовах згідно з рішеннями органів місцевого самоврядування за участю громадських організацій інвалідів).

Документи: пенсійне посвідчення (пенсія по інвалідності) та/або довідка МСЕК.

Ветерани Великої Вітчизняної війни, учасники бойових дій, сім’ї загиблих військовослужбовців

Підстава: ст.3 Угоди про взаємне визнання пільг і гарантій для учасників та інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших держав, сімей загиблих військовослужбовців від 15 квітня 1994 року; ратифіковано Україною 26.04.1996 року (дані категорії осіб мають право на надання пільг при відвідуванні культурно-просвітніх установ у порядку, передбаченому Стороною перебування).

До членів сімей загиблих військовослужбовців належать батьки, діти, дружина (чоловік) загиблого.

Документи: посвідчення учасника бойових дій; документ, що підтверджує належність до членів сім’ї загиблого військовослужбовця (пенсійне посвідчення, довідки тощо).

Працівники музеїв та заповідників

Підстава: ст. 28 Закону України «Про музеї і музейну справу» від 29 червня 1995 року № 249 (працівники музеїв мають право на безкоштовне користування довідково-інформаційною, бібліотечною і архівною базами музеїв України та відвідування музейних закладів).

Документи: посвідчення працівника відповідного закладу.


За умови пред’явлення документа, що засвідчує належність до вказаної  категорії громадян


Останній вівторок  місяця – день безкоштовного відвідування на територію та в експозиції музеїв  заповідника: Будинок генерального судді В.Кочубея,  Музей археології Батурина та  Цитадель Батуринської фортеці:

 -   інвалідам І та ІІ груп, дітям дошкільного віку, учням середніх спеціальних навчальних закладів, студентам вузів, військовослужбовцям строкової служби, пенсіонерам, ветеранам Великої Вітчизняної війни, учасникам бойових дій  (за пред’явленням документів, що засвідчують належність до вказаної категорії громадян).

Підстава: наказ Міністерства культури України №43 від 30.01.2013 року "Про реалізацію права соціально незахищених верств населення на відвідування підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Мінкультури України, на пільгових умовах".

* Шановні відвідувачі сайту! Наш сайт перекладається автоматичним перекладачем. Вибачте за неточності в перекладі іноземними мовами.