Батурин за гетьманування Кирила Розумовського
Неймовірна людина і меценат, талановитий урядовець і приємний співрозмовник, справжній козак і світська людина – це все гетьман України Кирило Розумовський. Діяльність гетьмана наскрізь пронизана любов’ю до України та Батурина зокрема. Кирило Розумовський керував гетьманською державою 14 років. Він відчував значимість свого положення, потребу виконання кардинальних змін щодо політики та економіки України, її автономії, покращення становища простого селянства, удосконалення козацького війська і головне – взяття курсу на перебудову Гетьманщини на самостійну українську державу європейського типу. Саме Батурин Кирило Розумовський обирає своєю гетьманською резиденцією, сюди він свідомо повертається на схилі свого життя. Нам, українцям, ще необхідно відкрити для себе цю непересічну особистість. З нагоди відзначення 290 річниці з дня народження гетьмана України Кирила Розумовського пропонуємо Вам відкрити нові грані гетьмана, пройшовши тематичний тест.
 1. Добре знаючи, що означає Батурин для кожного українця, Кирило Розумовський відроджує з попелу Мазепину столицю - символ українців боротьби за власну державу. Він добивається указу (підписаний 24 липня 1750 р.) імператриці Єлизавети Петрівни про перенесення гетьманської резиденції до Батурина: “Малороссийскому Гетману резиденцию свою иметь в Батурине, так как и прежние Гетманы оную там же имели, и бывший тамо город возобновить”, який дозволив гетьману Кирилу Розумовському відродити гетьманську столицю і таким чином ствердити збереження пам'яті про своїх попередників - Дем’яна Ігнатовича, Івана Самойловича, Івана Мазепу, Пилипа Орлика. У місті, яке мало відповідати своєму високому призначенню, Кирило Розумовський розпочинає будівництво низки державних та приватних споруд.
  Які відомі архітектори працювали над розбудовою Батурина?
 2. У часи гетьманування Кирила Розумовського відбулося піднесення патріотичних настроїв у суспільстві Гетьманщини. Свідченням цього є і те, що починає широко вживатися термін “національний”, зокрема забудова міст Батурина та Глухова носила назву “національні строєнія”, що засвідчує яким змістом гетьман наповнював те масштабне будівництво, яке вів по всій території Гетьманщини. У зв’язку з розбудовою міста Кирило Розумовський зводить низку промислових підприємств. Для планового проведення будівельних робіт та контролю за цими підприємствами та забудовою Батурина Кирило Розумовський створює нову адміністративну структуру.
  Яку назву мала ця адміністративна структура?
 3. Гетьман приділяв значну увагу культурному розвитку гетьманської столиці. Відомо, що при гетьманському дворі діяли хорова капела та роговий оркестр, знаходилась вражаюча картина галерея. Також Кирило Розумовський мав одне з найбільших книжкових зібрань, написаних кількома європейськими мовами та латиною. Серед книжкової колекції вирізнявся своєю цінністю Літопис Батурина про події ХVІІ-ХVІІІ ст., написаний українською мовою на пергаментному папері. Доглядав книжкове зібрання бібліотекар французького походження Адам. Частину своєї книжкової колекції гетьман мав намір подарувати видатному французькому філософу Ж.Ж. Руссо.
  Наскільки вражаючим було книжкове зібрання гетьмана?
 4. Гетьман Кирило Розумовський приділяв увагу не лише культурному розвитку Батурина, а й соціальному. Так, в межах медичної реформи вперше на Чернігівщині, у столичному Батурині було відкрито лікарню. Вона була розрахована на 40 ліжок, мала декілька будівель, де розміщувалися хворі, доктор, лікар, фельдшер, провізор, прислуга, пральня.
  У якому році було засновано одну із перших лікарень на території Гетьманщини у м. Батурин?
 5. У період гетьманування Кирила Розумовського єдиним осередком вищої освіти на території Гетьманщини була Києво-Могилянська академія. Освіта в ній мала духовний характер, до того ж академія не могла прийняти на навчання всіх бажаючих. Гетьман розумів нагальну потребу відкрити український університет. А найкращим місцем для відкриття закладу вважав гетьманську столицю Батурин. За наказом К. Розумовського було розроблено його проект, в основу якого лягли статути німецьких університетів. Попри нереалізованість проекту він чітко ілюструє гетьманське бачення тенденцій розвитку вищої освіти в Україні.
  В якому році було розроблено статут університету?
 6. Все життя Кирила Розумовського невіддільно пов’язане з гетьманською столицею, сюди він свідомо повертається на схилі свого життя. Незважаючи на те, що він мав значні статки та велику кількість маєтностей, вирішує провести решту років на рідній Україні. З 1794 р. Кирило Григорович постійно проживає у Батурині у своєму дерев’яному палаці, який збудував будучи гетьманом. 9 січня 1803 р. Кирило Григорович помер і був похований в церкві-усипальниці, поряд з Мазепиною Цитаделлю – там, де полягли і навіки спочили борці за незалежність України 1708 р. Саме похованням у Батурині Розумовський зробив це місце пам’ятним для багатьох наступних поколінь, адже де тлін гетьмана, там і гетьманський дух.
  Яку назву мала церква, де поховали гетьмана Кирила Розумовського?

Якщо питання тесту розпалили Вашу цікавість, Ви хочете поглибити свої знання про гетьмана Кирила Розумовського, запрошуємо Вас до Батурина!