До дня народження гетьмана Івана Мазепи Один із найвидатніших українських гетьманів Іван Степанович Мазепа народився 20 березня 1639 року в Мазепинцях поблизу Білої Церкви. Мабуть, у кожного народу є подібна особистість, яка асоціюється з уявленнями самого народу про національну незалежність і національну державу, яка викликає страх і ненависть поневолювачів. Усвідомлення героїчності та суспільної ваги постаті Івана Мазепи в українській історії має допомогти нам та підказати, як правильно діяти сьогодні. Для нас Іван Мазепа – це, безперечно, герой українського народу, символ одвічної боротьби за визволення та незалежність. Відкрити для себе Івана Мазепу вам допоможе тематичний тест
 1. «Вітчизна мила Україна, край тогобічний» – говорив гетьман Іван Мазепа про Правобережну Україну, де він народився. Справа об’єднання українських земель під гетьманською булавою була визначальною у політиці Мазепи — і йому це вдалося! Вкажіть роки, коли влада гетьмана була поширена на обидва береги Дніпра:
 2. Справою життя І. Мазепи було відродження сильної й заможної держави. Велике значення у розбудові держави він надавав освіті. У Києві, Чернігові, Переяславі та інших містах і навіть селах фундував школи, бурси, шпиталі, наділяв маєтностями українські монастирі, які на той час були осередками просвіти завдяки власним школам і друкарням. Особливе місце у той час займав заклад, заснований ще на початку ХVII cт. стараннями митрополита П. Могили. Взявши його під опіку, гетьман дбав про його розвиток і добився підтвердження статусу вищого навчального закладу світового рівня. Визначте його назву.
 3. Силою, що виражала потребу в культурній та етнічній цілісності народу, завжди була українська національна еліта — духовна й інтелектуальна українська аристократія, інтелектуали — книжники, церковні діячі, козацька верхівка. Саме вони формулювали загальнонаціональні цілі розвитку, до реалізації яких долучались козаки, міщани, селянство. Великий вплив на політичні погляди І. Мазепи справив його наставник - викладач і ректор Києво-Могилянської колегії, Чернігівський і Новгород-Сіверський архієпископ. У своїх збірках віршів та проповідях він сповідував ідеал людини, здатної згуртувати український народ, вказати йому шлях до кращого життя, до національної злагоди:
  Весь час хтось гине, Вкраїна морем
  Стає червоним.
  Хто сам — потоне, в гурті — переборе!
  Хай Україна стає єдина!

  Хто цей просвітитель ХVІІ ст.?
 4. Світогляд кожної людини має бути заснований на духовних підвалинах, адже “духовно мертва” людина не може любити свою Батьківщину. Іван Мазепа, будучи палким прихильником православної віри, виділяв значні кошти на будівництво, реставрацію та оздоблення великої кількості церков (за останніми підрахунками – близько 43!). Це сприяло розвитку архітектури і образотворчого мистецтва, виникненню в Україні наприкінці ХVII – на початку XVIII ст. нового художнього стилю. У ньому вдало поєдналися архітектурні особливості давньоруських монументальних кам'яних храмів та дерев'яних культових споруд з елементами стилю бароко, різновиди якого поширилися по всій Європі. Як називається цей стиль? Оберіть правильну відповідь.
 5. Власні погляди гетьман викладав у поезіях. До наших часів дійшов твір, особисто складений І. Мазепою. Він характеризує автора як вдумливого політика, борця за свободу, палкого патріота та сміливого воїна, ставши для майбутніх поколінь справжнім посланням відважної боротьби за незалежність України:
  Нуте врагов, нуте бити!
  Самопали набивайте,
  Острих шабель добувайте,
  А за віру хоч умріте,
  І вольностей бороніте!
  Нехай вічна буде слава,
  Же през шаблі маєм права!

  Визначте назву твору.