English French German Russian Ukrainian
Tools
Неділя, 20 трав. 2018

Звернення з нагоди Всесвітнього дня охорони праці

ШАНОВНІ   ГРОМАДЯНИ!

    Ідея  проведення  Всесвітнього  дня  охорони  праці  бере  початок  від  Дня  пам’яті  загиблих  працівників,  вперше  проведеного  американськими  і  канадськими  працюючими  в  1989  році  в  пам’ять  про  працівників  загиблих  та  постраждалих  на  роботі. У  цей  день  більш  ніж  в  ста  країнах  світу  проводять  заходи,  спрямовані  на  привернення  уваги  громадськості  до  невирішених  проблем  охорони  праці.

    Указом  Президента від 18.08.2006 №  685/2006  день  об’єднання  людей  навколо  проблеми  збереження  життя  і  здоров’я  працівників  офіційно  визнаний  в  Україні  -  28  квітня.  Наша  держава  разом  з  усім  світом  відзначатиме  28  квітня  Всесвітній  день  охорони  праці.  Гасло  Всесвітнього  дня  охорони  праці  у  2017  році  за  рекомендацією  Міжнародної  організації  праці  -  оптимізація  збору  та  використання  даних  з  охорони  праці.

    За  оцінками  МОП  (Міжнародної  організації  праці)  кожен  день  у  світі  в  середньому  близько  5000  чоловік  вмирають  в  результаті  нещасних  випадків  і  захворюваності  на  виробництві,  сумарно  досягаючи  за  рік  від  2  до  2,3  мільйона  випадків  виробничо  обумовленої  смертності.  З  цього  числа  близько  350000  випадків  складають  нещасні  випадки  зі  смертельним  результатом  і  близько  1,7-2  мільйонів  смертей,  викликаних  захворюваннями,  що  пов’язані  з  роботою. Травматизм на виробництві є недостатньо усвідомленою проблемою нашого суспільства, для розв’язання якої потрібні систематичні  та  всебічні  зусилля.

    Показово, що співвідношення показників загального травматизму і травматизму зі смертельними наслідками в Україні не відповідає закономірностям, що є у світі. Частота випадків смертельного травматизму в Україні вища і становить майже 7% від загальної кількості травмованих, водночас як у країнах  заходу вона дорівнює 0,08–0,12%. Це можна пояснити  не  реєструванням  значної  кількості  виробничих  травм.

    Необхідність об’єктивної оцінки умов праці за факторами небезпеки зумовлена в Україні законодавчою нормою, яка зобов’язує роботодавця інформувати працівників про умови праці на робочому місці, в яких вони здійснюватимуть чи здійснюють трудову діяльність, про всі небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що реально чи потенційно можуть впливати на них і спричиняти відповідні негативні наслідки, загрожувати їхньому життю та здоров’ю.

    Оскільки  дані  про  нещасні  випадки  і  захворювання,  пов’язані  з  трудовою  діяльністю,  мають  важливе  значення  для  їх  профілактики,  існує  нагальна  необхідність  удосконалення  систем  реєстрації  і  повідомлення,  а  також  збору  і  аналізу  даних  з  охорони  праці.  Це  дозволить  отримати  більш  надійні  показники  ефективності  систем  охорони  праці  та  допоможе  фахівцям  у  розробленні заходів з профілактики на рівні підприємств, регіонів  і  держави.

    Водночас для України важливим завданням є налагодження системи широкого доступу до даних про стан охорони праці, виробничий травматизм і професійні захворювання на рівні регіонів, фондів соціального страхування та держави. Відкритість і доступність такої інформації значно підвищить ефективність використання даних та культуру профілактики й сприятиме  створенню  безпечних  робочих  місць.

Підготувала Горіхіна Т.Ю.

  

 

 


* Шановні відвідувачі сайту! Наш сайт перекладається автоматичним перекладачем. Вибачте за неточності в перекладі іноземними мовами.