English French German Russian Ukrainian
Tools
Субота, 04 квіт. 2020

Дробязко Н.В., Реброва Н.Б., Карпенко Ю.О., Графін М.В., Дадашева Т.Г.
Дивосвіт історії і природи Батурина. – Чернігів, 2004. – 84 с.

Матеріали науково-практичної конференції «Видатні діячі Батуринського краю», присвяченої 230-й річниці з дня народження Петра Івановича Прокоповича. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2005. – 144с.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 295-ї річниці з дня смерті гетьмана Івана Мазепи та 10-річчя заповідника «Гетьманська столиця». – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф»,2006. – 188 с.

Матеріали науково-практичної конференції «Культурно-релігійний розвиток Гетьманщини кінця XVIIпочатку XVIII століття». – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006. – 230 с.

Батуринські читання. 2007: Збірник наукових праць / За ред. О.Б. Коваленка та ін. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. – 304 с.

Батуринська старовина. Збірник наукових праць, присвячений 300-літтю Батуринської трагедії / Упорядник В.Коваленко. – К.: Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – 512 с.; іл.

Реброва Н.Б. та ін. Батурин: історія в пам’ятках: Путівник Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця». – Ніжин: ТОВ «Аспект-Поліграф», 2008. – 112 с.

Реброва Н.Б. та ін. Батурин: історія в пам’ятках: Путівник Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця». – Ніжин: ТОВ «Аспект-Поліграф», 2008. – 112 с.
Батурин: сторінки історії: Збірник наукових документів і матеріалів / Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка та ін.; Редколегія: О.Б. Коваленко та ін. – Чернігів: КП «Видавництво «Чернігівські обереги», 2009. – 786 с.,30 іл.

Реброва Н.Б., Домашенко А.А. Будинок Генерального судді В. Кочубея. – Чернігів, 2007, 2010.

Олефіренко Н.А. Музей археології Батурина. – Чернігів, 2009.
Реброва Н.Б. Палацово-парковий ансамбль гетьмана України Кирила Розумовського. – Чернігів, 2009.
Кербут Т., Реброва Н. Цитадель Батуринської фортеці. – Чернігів, 2009.
Сердюк Н.Ф. Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця». – Чернігів, 2007, 2010.
Батуринська старовина: Збірник наукових праць. Вип. 2(6) / Відп. ред. О.Б. Коваленко. – Чернігів: Видавництво «Десна Поліграф», 2011. – 124 с.
Батуринська старина: збірник статей Віктора Бондаренка / Упор. Ю.А. Блажко, Л.Г. Кіяшко. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф»,
2011. – 168 с.
Україна Гетьманська в образах сучасних українських художників. – Чернігів, 2011. – 52 с., 51 іл. – Серія: «Колекція Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця».
Дивосвіт Батурина: Путівник державного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» / Під заг. ред. Н.Б. Ребрової. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006. – 80 с.

Кіяшко Л.Г. Буклет Андрій Розумовський. - Чернігів, 2012

Сушко Н.М. Буклет Гетьман Іван Мазепа. - Чернігів , 2012

Цапко Ю.В. Буклет Родина Кирила Розумовського. - Чернігів, 2012

* Шановні відвідувачі сайту! Наш сайт перекладається автоматичним перекладачем. Вибачте за неточності в перекладі іноземними мовами.